Upatras.gr
Προσωπικό
Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα ειδικότερα θέματα των μελών του Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ανώτατων ιδρυμάτων.

Για τα μέλη ΔΕΠ ισχύουν όσα αναφέρονται και στις ενότητες σε σχέση με την Αναγνώριση Προϋπηρεσίας-Συνταξιοδότηση και την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη.

Εκλογές Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων Τμημάτων

 • Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16-7-82 τ. Α')
  «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
 • Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18/16-2-1994 τ. Α')
  «Ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης της Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3443/2006 (ΦΕΚ 41/27-2-06 τ. Α')
  «Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις»

Θέματα εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ

 • Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ160/11-8-1997 τ. Α')
  «Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28-6-2002 τ. Α')
  «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», άρθρο 3 σχετικά με την εκλογή μελών ΔΕΠ
 • Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/1-11-2004 τ. Α')
  Άρθρο 2 «Θέματα εκλογής ή εξέλιξης σε θέση Καθηγητή Πανεπιστημίου»

Μισθολογικά θέματα

 • Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80/16-4-07 τ. Α’)
  «Εισοδηματική Πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις».
 • Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218/23-10-1997 τ. Α')
  «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. -Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών Ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»

Εκλεκτορικά σώματα

 • Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 38913/Β1 (ΦΕΚ 608/24-4-2007 τ. Β')
  «Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3549/2007».

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711