Upatras.gr
Πολιτισμός & επίκοινες δράσεις
Πολιτισμός & επίκοινες δράσεις

Ομάδα Διαπασών

Το λογότυπο της ομάδας ΔΙΑΠΑΣΩΝ

«Η φωνή του ενός, ίσως είναι ψίθυρος χαμένος στο θόρυβο της καθημερινότητας, οι φωνές πολλών μαζί όμως μπορούν να ακουστούν στη ΔΙΑΠΑΣΩΝ. ΔΙΑΠΑΣΩΝ είναι το όργανο που δίνει τη σωστή συχνότητα ώστε να βρει κανείς τη δική του ιδιοσυχνότητα και να συντονιστεί με την ευτυχία του, τον παλμό της καρδιάς και της συνείδησής του!»

ΔΙΑΠΑΣΩΝ

Το ΔΙΑΠΑΣΩΝ είναι μια εθελοντική ομάδα που αποτελείται κυρίως από φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, απόφοιτους, τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Σταύρο Κουμπιά, μέλη ΔΕΠ και την ψυχολόγο σύμβουλο του Πανεπιστημίου μας.

Συνοπτική περιγραφή της ταυτότητας και του έργου μας

Όλοι οι φοιτητές του δικτύου περάσαμε από διαδικασίες συμβουλευτικής στο χώρο του Πανεπιστημίου, όταν αντιμετωπίσαμε διάφορες δυσκολίες που τροχοπεδούσαν την ακαδημαϊκή μας πορεία. Βλέποντας ότι μέσα από συνθήκες σεβασμού, αποδοχής και ενεργούς ακρόασης καθώς και μέσα από το μοίρασμα των προσωπικών ιστοριών, οι φόβοι και οι δυσκολίες δίνουν την θέση τους στην εξέλιξη και στο προχώρημα, σκεφτήκαμε να αξιοποιήσουμε τα βιώματά και την εμπειρία μας, δίνοντας αυτό που μάθαμε και πήραμε, σε συμφοιτητές μας που αντιμετωπίζουν με τη σειρά τους αντίστοιχες πιθανά δυσκολίες στην ακαδημαϊκή τους ζωή (μέθοδος αλληλοσυμβουλευτικής – co counseling).

Επιπροσθέτως τα μέλη ΔΕΠ του Δικτύου διευκολύνουν και στηρίζουν φοιτητές και απόφοιτους σε θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση και ανάπτυξη ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σχεδίων ζωής (mentoring).

Επίσης τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας που αιτούνται συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα που άπτονται τόσο της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής όσο και της προσωπικής τους ανάπτυξης, μπορούν να συναντηθούν με την ψυχολόγο – σύμβουλο του Δικτύου.

Όλες οι διαδικασίες – λειτουργίες διευκόλυνσης και στήριξης που παρέχει το σύνολο της ομάδας του ΔΙΑΠΑΣΩΝ ( φοιτητές – καθηγητές – σύμβουλος):

  • αποτελούν εθελοντική πρωτοβουλία και δράση (volunteerism),
  • διέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας, και
  • πλαισιώνονται από συνεχείς διεργασίες εποπτείας και εκπαίδευσης των μελών του.

Συλλογισμός μας είναι ότι ο ακαδημαϊκός πολίτης δεν είναι αυτός που έχει απλά ένα πτυχίο, αλλά ο ευαισθητοποιημένος για ό,τι γίνεται γύρω του πολίτης. Αυτός που δε μένει παθητικός θεατής, μέσα σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο συλλογικής μιζέριας και απραξίας, αλλά κινητοποιείται, και παρακινεί κι άλλους, για ν’ αλλάξουν ό,τι τους ενοχλεί.

Στο πλαίσιο του πιο πάνω συλλογισμού, συστάθηκε η συγκεκριμένη ομάδα η οποία λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2008.

Η ομάδα ΔΙΑΠΑΣΩΝ στηρίζεται:

  • στον εθελοντισμό,
  • στην αυτενέργεια,
  • στην ανάγκη για συλλογικότητα,
  • στην συμπόρευση της επιστημονικής και της κοινωνικής ευθύνης,
  • στο να βρίσκουμε, να συγκατασκευάζουμε και να εφευρίσκουμε τρόπους να είμαστε «ξυπνοί», δημιουργικοί και χαρούμενοι σε στερητικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα ρουτίνας, αποξένωσης και αποχαύνωσης
  • στην ανάγκη για ενδυνάμωση και ενεργοποίηση του ακαδημαϊκού μας προφίλ προκειμένου να απαντήσουμε δυναμικά και να αντιταχθούμε ενεργά στους παραμορφωτικούς καθρέφτες της κοινωνικής και εργασιακής πραγματικότητας,
  • στην οργάνωση δράσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα προκειμένου για την πολύπλευρη ανάπτυξη και ενεργοποίηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η πρώτη φάση λειτουργίας του δικτύου ολοκληρώθηκε ουσιαστικά στις 4 Ιουνίου 2008 με την διοργάνωση μιας εκδήλωσης-γιορτής για τη Συλλογικότητα και τη δημιουργία μιας «σπείρας» αποτελούμενης από φορείς και κοινωνικά δίκτυα που ασκούν αντίστοιχες δράσεις στην Πάτρα και στο Πανεπιστήμιό της. Ένας από τους κύριους άξονες προσανατολισμού μας για την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά είναι και η ενεργοποίηση, η σύσφιξη και το μεγάλωμα της σπείρας.

Στοιχεία επικοινωνίας με την ομάδα Διαπασών

Email: diapason AT upatras.gr

Copyright 2002-2020, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711