Upatras.gr
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Πανεπιστήμιο Πατρών » Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την 65η Σύνοδο Πρυτάνεων από την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών

  • Στοιχεία επικοινωνίαςΠρυτανεία Πανεπιστημίουemail:rectorate AT upatras.gr

26.10.2010

Ενημέρωση για την 65η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Ρέθυμνο, 22-23 Οκτωβρίου 2010) από την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, η Σύνοδος συζήτησε διάφορα θέματα σχετικά με τα τρέχοντα προβλήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όπως: η υποχρηματοδότηση, τα μεταπτυχιακά, ζητήματα φοιτητικής μέριμνας, ζητήματα έρευνας, αλλά και οι πρόσφατες ενέργειες συκοφάντησης του Ελληνικού Πανεπιστημίου με αφορμή τα φαινόμενα «οικογενειοκρατίας».

Η Σύνοδος ενημερώθηκε για το κείμενο της «Διαβούλευσης και έναρξης διαλόγου» [http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/keimeno_diaboyleyshs_101023.pdf](πρόκειται για κείμενο προτάσεων και όχι για σχέδιο νόμου) με την έναρξη των εργασιών της το Σάββατο 23 Οκτωβρίου. Δόθηκε από ένα αντίτυπο του κειμένου ανά Πανεπιστήμιο και ζητήθηκε από τα μέλη της Συνόδου να λάβουν γνώση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη έναρξη της πρωινής συνεδρίας. Ακολούθησε μια έντονη συζήτηση όπου τα μέλη της Συνόδου εξέφρασαν τις απόψεις τους για το πώς πρέπει να τοποθετηθούν, τουλάχιστον διαδικαστικά, σε σχέση με το κείμενο και κατατέθηκαν και σχετικά ψηφίσματα (6). Η άποψη που επικράτησε ήταν ότι η Σύνοδος δε θα συζητήσει το κείμενο στην παρούσα συνεδρία της για τους εξής λόγους:

α) ένα κείμενο τόσο σημαντικό για την αναδιάρθρωση του Πανεπιστημίου δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς να έχει προηγουμένως μελετηθεί τουλάχιστον από τα ίδια τα μέλη της Συνόδου – σχηματίστηκε ωστόσο μια πρώτη εικόνα για τα πολύ βασικά σημεία των προτάσεων διαβούλευσης· β) το κείμενο εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας.

Παραθέτουμε το ψήφισμα που κατέθεσε η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών:

Ψήφισμα της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών

«Με λύπη μας διαπιστώνουμε την προσπάθεια συκοφάντησης του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου που επιχειρείται και κλιμακώνεται καθημερινά και με δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, γεγονός που αποσκοπεί στο να διαμορφωθεί ένα κλίμα απαξίωσης. Επισημαίνουμε το μεγάλο έργο που επιτελείται στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο τόσο εκπαιδευτικά όσο και ερευνητικά, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και υποχρηματοδότησης και ζητάμε από την Πολιτεία να σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια των ΑΕΙ. Είναι αναγκαίο να προβάλλονται όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και τα επιτεύγματα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη ενός λιτού θεσμικού πλαισίου  που θα κατοχυρώνει την αυτοτέλεια (οικονομική, θεσμική και διοικητική) και το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και θα διατηρεί το ρόλο των θεσμικών του οργάνων (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο). 

Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας για τη διαρκή υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ που απειλεί το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, δημιουργεί δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων και αυξάνει τον κίνδυνο της υποβάθμισης του διδακτικού και ερευνητικού έργου. Η άμεση αύξηση της χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια είναι αναγκαία διότι αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τα λειτουργικά τους έξοδα.

Εκτιμούμε ότι το κείμενο «Διαβούλευσης και Έναρξης Διαλόγου» που κατατέθηκε σήμερα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση διαλόγου, καθώς στον πυρήνα του καταλύει το δημόσιο χαρακτήρα και το αυτοδιοίκητο του ελληνικού Πανεπιστημίου.»

Δεδομένων των διαφορετικών ψηφισμάτων που κατατέθηκαν, συγκροτήθηκε μια επιτροπή με σκοπό τη σύνταξη ενός κειμένου όπου θα εκφράζονται οι βασικές θέσεις της Συνόδου. Το ψήφισμα το οποίο προτάθηκε για να ανακοινωθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου (και στα ΜΜΕ) και έγινε τελικά δεκτό από τα μέλη της Συνόδου, μετά από μια αρκετά έντονη συζήτηση, είναι το παρακάτω:

 

Ψήφισμα της 65ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, Πανεπιστήμιο Κρήτης (22-23 Οκτωβρίου 2010)

«H Σύνοδος των Πρυτάνεων έλαβε γνώση του κειμένου διαβούλευσης, που για πρώτη φορά κατατέθηκε απ΄ ευθείας σε αυτήν, από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την έναρξη του διαλόγου σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για το δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Η Σύνοδος αντιμετωπίζει το προς διαβούλευση κείμενο με ιδιαίτερη επιφύλαξη, δεδομένου ότι εκτός των άλλων εγείρονται σοβαρά θέματα συνταγματικότητας σε προτεινόμενες θέσεις. Μια πραγματική βάση συζήτησης για τη Σύνοδο θα ήταν η πλήρης κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους.  Η επιδίωξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστημίων επιτυγχάνεται με όρους δημοκρατίας και ακαδημαϊκών αρχών.  Η Σύνοδος γνωρίζει σε βάθος τα  προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο:  τα εντεινόμενα οικονομικά προβλήματα των Ιδρυμάτων, οι χρόνιες ελλείψεις σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και σε υποδομές, η έλλειψη σταθερής και αξιόπιστης πολιτικής υποστήριξης της έρευνας συνθέτουν το σημερινό τοπίο.

Η Σύνοδος αποκρούει φαινόμενα συκοφάντησης του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου που κλιμακώνονται καθημερινά και διαμορφώνουν συνθήκες απαξίωσής του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά στοιχεία της μεταρρύθμισης που  προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα προτάσεις,  η Σύνοδος δεσμεύεται να επεξεργαστεί και να καταθέσει στο προσεχές διάστημα, ολοκληρωμένη πρόταση που θα αφορά στην ανασυγκρότηση του Πανεπιστημίου με γνώμονα το συμφέρον της Παιδείας και της Ελληνικής Κοινωνίας.»

Οι «μέχρι σήμερα προτάσεις» που αναφέρονται στο κείμενο αφορούν προηγούμενες αποφάσεις της Συνόδου καθώς και τα κείμενα που κατατέθηκαν στην τελευταία Σύνοδο (π.χ., Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κλπ.).

Η επιφύλαξη που τέθηκε από την πλευρά της Συνόδου καθόρισε και το κλίμα της συζήτησης που ακολούθησε. Η Υπουργός ενημέρωσε για τα βασικά σημεία της διαβούλευσης και τόνισε επίσης ότι ‘δεν υπάρχουν χρήματα’, ή κατά τα λεγόμενα του Υφυπουργού «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις». Στη συζήτηση που ακολούθησε παρουσία της Υπουργού και του Υφυπουργού, τα μέλη της Συνόδου δεν τοποθετήθηκαν επί του κειμένου, δεδομένου του ψηφίσματος, αλλά έθεσαν επιτακτικά θέματα που αφορούν τα Πανεπιστήμιά τους, όπως φύλαξη, έλλειψη ακαδημαϊκού και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού, μείωση τακτικού προϋπολογισμού, φοιτητική μέριμνα, μεταπτυχιακά, ζητήματα αντισυνταγματικότητας του νέου μοντέλου διοίκησης.

Σας επισημαίνουμε ότι η Υπουργός και ο Υφυπουργός ενημερώθηκαν για το ψήφισμα της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ως Πρυτανική Αρχή εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η περίοδος που θα ακολουθήσει θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Θα φροντίσουμε ώστε τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου να συνέλθουν άμεσα, προκειμένου να συζητήσουν σε βάθος το κείμενο των προτάσεων διαβούλευσης του Υπουργείου και να διαμορφώσουν τη θέση του Πανεπιστημίου μας στο μεγάλο αυτό θέμα.

 

Ο Πρύτανης

Γεώργιος Παναγιωτάκης

 

Οι Αντιπρυτάνεις

Δημήτρης Καλπαξής

Χριστόφορος Κροντηράς

Άννα Ρούσσου

Copyright 2002-2020, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711