Upatras.gr
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις
Πανεπιστήμιο Πατρών » Ανακοινώσεις

Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών

  • Στοιχεία επικοινωνίαςKEΔMOΠ: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρώνemail:cbmdpatras AT upatras.grΤηλ:2610969872Φαξ:2610969173
  • Σχετικός Ιστότοπος

31.08.2010

Στους στόχους του σύγχρονου Πανεπιστημίου είναι η καλλιέργεια του εθελοντισμού και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στα πλαίσια αυτά το Πανεπιστήμιο μας σε συνεργασία με το Αιματολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ) ίδρυσε το «Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών - ΚΕΔΜΟΠ».

Στόχος του ΚΕΔΜΟΠ είναι  να συμβάλει αποτελεσματικά στις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο, για την επάρκεια δοτών μυελού των οστών και κατ' επέκταση για τη θεραπεία, με μεταμόσχευση, ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες.

Η λειτουργία του Κέντρου έχει θεσμοθετηθεί διαδοχικά από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών, το ΔΣ του ΠΓΝΠ, τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και λειτουργεί με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Δεξαμενής Δοτών (Bone Marrow Donors Worldwide - BMDW). Το ΚΕΔΜΟΠ είναι κέντρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δραστηριοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. Οι δραστηριότητες του ΚΕΔΜΟΠ επικεντρώνονται:

  1. Στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς μυελού των οστών, στην ενημέρωση των πολιτών για τη λειτουργία και τους σκοπούς του ΚΕΔΜΟΠ, καθώς και στην εγγραφή δοτών στην Ελληνική (ΕΟΜ) και Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (BMDW).
  2. Στην εξεύρεση οικονομικής υποστήριξης τόσο για τις δραστηριότητες δημοσιότητας και λειτουργίας του Κέντρου όσο και για τη δαπάνη τυποποίησης του δείγματος κάθε δότη. Η οικονομική υποστήριξη του Κέντρου βασίζεται στη βοήθεια Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων, Ιδιωτών και κυρίως στο θεσμό του «Ετήσιου Συνδρομητή». Η οικονομική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου γίνεται προσωρινά από το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της Επιτροπής Ερευνών και από το ΠΓΝΠ.

Η προσέλκυση και εγγραφή Ελλήνων στο αρχείο δοτών είναι σημαντική, διότι, λόγω ομοιοτήτων μεταξύ ομοεθνών είναι πιθανότερο να βρεθεί συμβατός δότης για έναν Ελληνικής καταγωγής ασθενή μεταξύ των Ελλήνων δοτών. Έχει υπολογιστεί, ότι αν μια χώρα με 10.000.000 ομοεθνείς, όπως η Ελλάδα, διέθετε 200.000 εγγεγραμμένους εθελοντές δότες (2% του πληθυσμού), τότε θα εξασφάλιζε πιθανότητα 80% εύρεσης συμβατού δότη. Στη χώρα μας, η βάση εθελοντών δοτών είναι παλαιά, περιέχει λιγότερους από 15.000 δότες εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι μη ενεργοί. Από την άλλη πλευρά η υποστήριξη της Πολιτείας στην προσέλκυση δοτών είναι ανύπαρκτη, τη στιγμή που η Κύπρος διαθέτει το μεγαλύτερο, σε σχέση με τον πληθυσμό της, αρχείο δοτών στον κόσμο, με περισσότερους από 100.000 εγγεγραμμένους εθελοντές δότες (10% του πληθυσμού).

Η σύσταση και η οργάνωση των διαδικασιών του ΚΕΔΜΟΠ έχει αρχίσει από τον Απρίλιο του 2009. Με αδιάκοπη και συστηματική προσπάθεια τα στελέχη του ΚΕΔΜΟΠ έχουν φέρει το Κέντρο σε πλήρη αναπτυξιακή συγκρότηση και λειτουργική ετοιμότητα. Έτσι, το κέντρο είναι πλέον ενεργοποιημένο σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας του, όπως η δημοσιότητα, η προσέλκυση, η τυποποίηση των δειγμάτων και η καταγραφή τους στην Παγκόσμια Βάση Δοτών, καθώς και οι δράσεις οικονομικής υποστήριξής του. Αυτή τη στιγμή το Κέντρο έχει καταγράψει 300 περίπου εθελοντές δότες μυελού και τους έχει καταχωρήσει στην Ελληνική και την Παγκόσμια δεξαμενή δοτών. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η εγγραφή ετήσιων συνδρομητών αλλά και δωρητών για την οικονομική ενίσχυση του Κέντρου. Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς θα υπάρξει ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου και θα ζητηθεί η υποστήριξή του τόσο στην προσέλκυση Εθελοντών Δοτών όσο και στα οικονομικά του. Επιπλέον θα αρχίσει συστηματική και ευρεία δημοσιότητα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου.

Με την πρωτοβουλία αυτή το Πανεπιστήμιο μας συμμετέχει στις μακροχρόνιες προσπάθειες ομάδων και φορέων της τοπικής κοινωνίας στην ανάπτυξη του εθελοντισμού γενικά αλλά και ειδικότερα στην προσφορά στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Επιτυγχάνεται έτσι, η ενσωμάτωση της υπάρχουσας εμπειρίας σε μία συντονισμένη προσπάθεια που θα οδηγήσει, για την ευρύτερη περιοχή μας, σε επάρκεια δοτών μυελού των οστών, αίματος και προσφοράς οργάνων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

KEΔMOΠ: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Σκιαδά Χριστίνα, Οικονομοπούλου Λαμπρινή

Τηλέφωνα: 2610 969872, 2613 603255, Φαξ: 2610 969173

site:   http://www.xarisezoi.gr/

e-mail: cbmdpatras@upatras.gr

 

Ο Πρύτανης

Σταύρος Κουμπιάς

 

Οι Αντιπρυτάνεις

Δημήτρης Δουγένης

Κώστας Ραβάνης

Βασίλης Αναστασόπουλος

Copyright 2002-2021, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711